Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

ofikleidka
7279 098a
2203 1fd8 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vianadelle nadelle

February 06 2015

8974 e0ac 500

 glow

7698 c045 500

December 07 2014

ofikleidka
Chciałabym wiedzieć co myślisz, gdy mnie widzisz.
Reposted fromkikkeer kikkeer viasmutnazupa smutnazupa
ofikleidka
6005 4d26
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viadisheveled disheveled
ofikleidka
2329 bbc6
Reposted frommisza misza vianadelle nadelle

December 01 2014

ofikleidka
ofikleidka

November 18 2014

ofikleidka
4909 be02
Reposted fromcalifornia-love california-love vianadelle nadelle
4834 4978 500
Reposted frombaboooshka baboooshka vianadelle nadelle
ofikleidka
ofikleidka
5855 0975 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo vianurek93 nurek93

November 13 2014

ofikleidka
6767 ff31
Reposted fromkonwalia konwalia viadreamlike dreamlike
ofikleidka
Gdy kogosz kochasz, nie przeliczasz tej miłości na uczynki. Nie licytujesz: ja dałam tyle, ty dałeś tyle. Po prostu ofiarujesz, nie myśląc o zapłacie.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavstane vstane

November 10 2014

ofikleidka
Zakochałam się. :3
Reposted frommy-little-world my-little-world vianadelle nadelle
ofikleidka
to wszystko jest w ogóle chuj warte.
te uczucia.
to staranie się na siłę.
ta cała szopka
w 'byciu razem'
— nocne rozmowy z panią M.
Reposted fromkotzmarsa kotzmarsa viadeviate deviate
Rule 1: Don’t let someone be too important in your life.
— (via suspend)
Reposted fromkattrina kattrina viadeviate deviate
4521 a973
Reposted fromgoniewicz goniewicz vianadelle nadelle
9836 ffc7
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl